Pradžia Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

 • Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve kavaverslui.lt internetu (toliau – Parduotuvė kavaverslui.lt) sąlygas bei tvarką ir yra taikomos Pirkėjui užsakant ir perkant Parduotuvėje kavaverslui.lt pardavėjo UAB „Daisena“ siūlomas prekes.
 • Parduotuvės kavaverslui.lt veiklą organizuoja ir vykdo UAB „Daisena“ (toliau – Pardavėjas), Sandraugos g. 23, 52102 Kaunas, įmonės kodas 134809846, PVM kodas LT348098419.
 • Pirkti Parduotuvėje kavaverslui.lt turi teisę prie Parduotuvės kavaverslui.lt sistemos prisiregistravę juridiniai asmenys ar 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka (toliau – Pirkėjai). Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje kavaverslui.lt.
 • Parduotuvės kavaverslui.lt prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje.
 • Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
 • Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje kavaverslui.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje kavaverslui.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.
 • Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar kitaip bandant pakenkti Parduotuvės kavaverslui.lt darbui, Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuvės kavaverslui.lt paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti Parduotuvės kavaverslui.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

 • Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve kavaverslui.lt ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti Parduotuvės kavaverslui.lt sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privaloma pateikti vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą ir įmonės bei PVM kodus.
 • Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
 • Pirkėjas įsipareigoja saugoti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Parduotuvėje kavaverslui.lt atliekami prisijungus Pirkėjo Prisijungimo duomenimis. Pirkėjui praradus Prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.
 • Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis Parduotuve kavaverslui.lt.
 • Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.
 • Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės kavaverslui.lt administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.
 • Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

3. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimai ir terminai

 • Parduotuvėje kavaverslui.lt prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje kavaverslui.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
 • Minimalus užsakymo dydis, t.y. minimali suma, kurią pasiekus vykdomas Pirkėjo užsakymas yra neribojama.
 • Pardavėjas turi teisę keisti minimalų užsakymo dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
 • Pirkėjui suteiktos papildomos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina akcinė.
 • Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti per pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą prekių pirkimo metu arba banko pavedimu pagal pirkimo metu pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą (jei reikalinga išankstinė sąskaita faktūra, teiraukitės el. paštu info@kavaverslui.lt).
 • Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
 • Pirkėjui nesumokėjus už prekes per tris darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą.

4. Prekių pristatymas

 • Parduotuvėje kavaverslui.lt įsigytas prekes pristato siuntų tarnyba pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Paprastai prekės yra pristatomos per dvi darbo dienas, jei užsakymas gautas ir apmokėtas iki 12 val., arba per tris darbo dienas, jei užsakymas gautas ir apmokėtas po 12 val. Tačiau Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per šį terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose.
 • Prekių pristatymo kaina 4,84 EUR su PVM (4 EUR be PVM), jei užsakymo suma sudaro mažiau nei 50 EUR su PVM . Prekės pristatomos NEMOKAMAI, jeigu užsakymo suma siekia 50 EUR su PVM ir daugiau. Siuntas pristatant į Kuršių Neriją visais atvejais yra taikomas 25 EUR su PVM papildomas mokestis.
 • Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti pristatymo įkainius.
 • Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo pilnamečio asmens, priimsiančio prekes, duomenis.
 • Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus nurodo prekių pristatymo dokumentuose.

5. Prekių grąžinimas ir keitimas

 • Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Grąžinant kokybiškas prekes Pirkėjas grąžina tik nepraradusias prekinės išvaizdos, nepažeistais įpakavimais prekes.
 • Norėdamas grąžinti arba pakeisti kokybiškas prekes, Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie prekių grąžinimą Pirkėjas siunčia elektroninio pašto adresu info@kavaverslui.lt. Pranešime turi būti nurodytas Pirkėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, Pirkėjo adresas, Pirkėjo telefono numeris, prekių pirkimo data, norimų grąžinti prekių pavadinimai ir kiekis. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 • Įsigijęs nekokybiškas prekes, Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją, užpildydamas ir elektroninio pašto adresu info@kavaverslui.lt išsiųsdamas laisvos formos pranešimą. Pranešime turi būti nurodytas Pirkėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, Pirkėjo adresas, Pirkėjo telefono numeris, prekių pirkimo data, nurodyta nekokybiška prekė ir jos trūkumai.
 • Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6. Baigiamosios nuostatos

 • Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu info@kavaverslui.lt arba skambina telefonu 8 (616) 88 820. Pardavėjas su Pirkėju komunikuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.
 • Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Visi ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje kavaverslui.lt, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Mumis pasitiki:

kavaverslui.lt

Kavaverslui.lt komandos tikslas – pasirūpinti skania kava, sklandžiu Jūsų kavos aparato darbu ir greitu produkcijos pristatymu. Mes pasiūlysime Jums individualias degustacijas, platų žinomų prekinių ženklų asortimentą ir kokybišką bei Jūsų poreikius atitinkantį aptarnavimą.

Kontaktai

Sandraugos g. 23, LT- 52102, Kaunas

+370 616 88820

info@kavaverslui.lt

Klientų aptarnavimo laikas:
I - V 8.00 - 17.00 val.

Facebook paskyra

Rekvizitai

UAB  „Daisena“
Įmonės kodas: 134809846
PVM mokėtojo kodas: LT348098419
A/s LT687044060003102001
Bankas: SEB bankas

  Į viršų